VOORZORGSMAATREGELEN

  • Houd deuren zo vaak mogelijk gesloten, vooral brandwerende deuren. Maak deurdrangers niet los en plaats geen kegjes onder de deur.
  • Houd gang, trappen, vluchtroutes, nooddeuren en blusmiddelen vrij van obstakels. Zorg dat de vluchtroutes breed genoeg zijn als er bedden, rolstoelen of rollators doorheen moeten kunnen.
  • Weet wie hulp nodig heeft bij het vluchten. Ga na of er evacuatiehulpmiddelen (evacuatiestoel, zitbrancard) beschikbaar zijn.
  • Elektrische trap-, til- en badliften, persoonlijke alarmering en deurontsluiters werken bij brand vaak niet. Zorg dat er alternatieve methodes zijn om niet-zelfredzame personen te helpen vluchten.
  • Plaats niets voor blusmiddelen of brandslanghaspels, ook niet tijdelijk een rolstoel, rollator, scootmobiel, bed of medicijnkar.
  • Sleutel van de voordeur? Bewaar die altijd op een vaste plek in de buurt van de voordeur. Bij brand moet de deur snel geopend kunnen worden.

Meer tips?


Of bekijk de tips om brand te voorkomen. En kijk vooral ook bij downloads voor onder meer handige folders en posters.