ZUURSTOF

  • Zorg dat de ruimte waar de zuurstof wordt gebruikt of opgeslagen goed wordt geventileerd.
  • Plaats een zuurstofcilinder niet in de buurt van een verwarming.
  • Zet een zuurstoffles zo neer dat die niet kan omvallen. Maak de cilinder vast bij transport.
  • Breng een zuurstoffles nooit mee in een ruimte waar wordt gerookt of naar een locatie met open vuur.
  • Zet een lekkende zuurstoffles buiten.
  • Draai een zuurstoffles nooit open of dicht met vette handen.

Meer tips?Of bekijk de tips om je voor te bereiden op brand. En kijk vooral ook bij downloads voor onder meer handige folders en posters.